Chào các bạn. Công ty STECH Việt Nam (TP HCM) hiện có một số dự án Data Science (Python) và cần tuyển một số intern. Có bạn nào cần kinh nghiệm thực tập lập trình liên quan đến Data Science, máy học thì liên hệ mình nha. Yêu cầu các ứng viên có kinh nghiệm (không cần quá sâu) về các mảng sau đây:

+ Python

+ Hiểu các khái niệm về Machine learning, data science

+ Mạng neuron nhân tạo (LSTM, vv)

+ Các mô hình máy học (Machine learning)

+ Timeseries analysis and prediction: là một lợi thế

+ Feature engineering: là một lợi thế

+ Feature extraction (PCA): là một lợi thế

+ Feature selection (RFE): là một lợi thế

+ Có hứng thú với financial market

Lương thỏa thuận dựa theo trình độ ứng viên.


Xin liên hệ trức tiếp qua messenger https://www.facebook.com/daniel.phan.90475

Hoặc email CV tới duphan2014@gmail.com