#Django Framework có đầy đủ các yếu tố phục vụ cho việc lập trình web như nhanh gọn, tính bảo mật cao, khả năng mở rộng tốt, tính linh hoạt nên để xây dựng #CMS, bên em đã tận dụng hết những điểm vượt trội để triển khai. Hiện tại bên em đang cần tìm thêm 2 chiến binh có hứng thú với Product Chứng Khoán (ở giai đoạn early) thì hãy về với team em, nơi mà có thể offer up to $3000 Gross, 100% lương thử việc, có gói BH Sức khỏe cho nhân viên, sử dụng Mac M1, xét duyệt tăng lương 2 lần 1 năm, ESOP,...


☘ Fullstack Engineer (#Python/Django, HTML/CSS)

- 3+ years of working experience with Python development

- Familiar with both JavaScript and JQuery.

- Expert knowledge of HTML5 and CSS3.

- Experience with Python web frameworks such as Django/ Flask, etc.

- Have good knowledge and experience with databases such as MySQL, PostgreSQL


👉👉 Welcome mọi người tham gia cùng Anfin sau tết nhé. Contact em qua email: thi.le@anfin.vn or skype: thanhthi.hr