Auto import library

hi các anh, em đang dùng python 3 , thỉnh thoảng em copy project từ github hay từ 1 web nào đó về hay bị dính library cần import vào, có cái IDE nào khi import 1 project vào sẽ hổ trợ chuyện import này hay ko ah!

Bạn dùng pip freeze sau đấy copy những module đấy vào file ví dụ requirement.txt. Sau sang môi trường mới bạn đánh pip install -r duong_dan_den_file_requirement.txt.

chào hungdh,

cảm ơn sự giúp đở của bạn, mình vừa tạo được requirement.txt vào project, nó có 1 số library của python mình, bạn bảo mình copy những module vào file ví dụ là sao mình ko hiểu? copy tên của thư viện đó phải ko bạn? ví dụ win32console thì gõ win32console vào file requirement.txt hay sao ah?

Đúng rồi bạn. Cả version chính xác của module đấy nữa. Ví dụ file requirement.txt của mình.

dj-database-url==0.4.2
Django==1.11.6
django-widget-tweaks==1.4.1
Markdown==2.6.9
python-decouple==3.1 

Bạn nhớ là bạn đang trong virtual envrionment (venv) nhé.

cảm ơn bạn nhiều ah!