Bài tập Lập trình

Có bạn nào biết cách làm hình này nhưng khi xuất thiện theo thứ tự 7 sắc cầu vồng k ạ
hình ảnh

1 Likes

Bạn post thẳng hình không có code như thế này chúng tôi sẽ hiểu thế nào đây. Sau đấy lại toàn tiếng Hàn.