Big Data & Machine Learning Engineer - HCMC

Mô tả công việc:

 1. Về Big Data:
  Tham gia xây dựng và quản trị hạ tầng BigData nhằm đảm bảo hệ thống chạy ổn định và hiệu quả
  Xây dựng giải pháp và triển khai cấu trúc dữ liệu, quy hoạch luồng dữ liệu, lưu trữ dữ liệu hiệu quả phục vụ cho nhu cầu khai thác và phân tích
  Nghiên cứu và xây dựng các công cụ khai thác phân tích dữ liệu và triển khai cho các đơn vị nghiệp vụ chủ động khai thác, cũng như môi trường làm việc chung cho nhóm
  Làm việc với các bên liên quan để chuẩn bị dữ liệu phục vụ cho nhu cầu phân tích, đánh giá
 2. Về Machine Learning:
  Recommender system và Reinforcement Learning.
  Deep learning cho ứng dụng thị giác máy tính.
  Deep learning cho ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Yêu cầu ứng viên:

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan trong và ngoài nước. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành CNTT: khoa học dữ liệu, khóa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin…
Có background về Software Engineering
Có hiểu biết về các hệ thống Big Data, Data Lake, Data Warehouse, ETL, ELT, EDA
Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop HDFS, YARN, Spark…
Sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình: Python/Java/Scala và SQL
Có hiểu biết về quy trình xây dựng 1 dự án Big Data nói chung
Với ứng viên có kinh nghiệm yêu cầu tối thiểu 2 năm làm việc với hệ thống BigData
Có khả năng lập trình Python, sử dụng Postgres, Numpy, Pandas, …
Có kiến thức nền tảng về Machine learning, Deep learning.
Biết sử dụng các framework AI: TensorFlow, Keras, Sklearn, …
Kỹ năng mềm tốt: làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày…

Chi tiết ping skype +84378205636