Cách sử dụng multithread trong python?

Em mới học python và muốn làm 1 tool có option số luồng chạy. Nhưng đọc mãi không hiểu multithread trong python nó như thế nào ! Anh nào có thể cho em xin 1 đoạn ví dụ đúng với option của e được ko ?

1 Likes

Chào bạn, multithread trong python là vấn đề khá thú vị trước tiên bạn tìm hiểu về GIL(global interpreter lock) để hiểu tại sao nó ngăn multiple threads trong Python. Sau đấy bạn tìm hiểu vài tips để có thể vượt qua chuyện này như
multiprocessing.pool hay threading. Những đoạn ví dụ bạn có thể tìm đầy đủ trên mạng.

Cho mình hỏi làm thế nào để ngắt các luồng đang chạy