Cài đặt python 3.8 trên windows 10 64 bit

Chào các bạn,
Để hoàn thiện bài hướng dẫn cụ thể tạo môi trường chạy những chương trình python chúng tôi hướng dẫn thêm với các bạn bước đầu tiên để cài đặt chương trình chạy được trên python.
Bước 1 - Download
Bạn vào trang Download Page và chọn version mới nhất để download.
p81
Bạn có thể trực tiếp bắt đầu tải xuống phiên bản mới nhất bằng cách nhấn vào nút màu vàng hoặc chọn các tùy chọn tải xuống khác từ danh sách tải xuống như trong Hình 1. Tôi đã nhấp vào Liên kết tải xuống của Python 3.81 trong khi viết hướng dẫn này. Nó hiển thị các tùy chọn tải xuống cho Python 3.8.1 cho cả hai hệ điều hành 32 bit và 64 bit như trong Hình 2.
Tôi download version 64 bit cho windows 10 64 bit của tôi.
p82
Bước 2 - Cài đặt
Sau khi hoàn tất tải xuống, nhấp đúp vào trình cài đặt để bắt đầu cài đặt. Màn hình chào mừng hiển thị vị trí cài đặt mặc định và cung cấp các tùy chọn Cài đặt trình khởi chạy cho tất cả người dùng và thêm Python 3.8 vào đường dẫn hệ thống như trong Hình 3.
p83
Sau khi kiểm tra các hộp kiểm cho Launcher và System Path, tôi đã nhấp vào Customize installation Link để chọn các thành phần cài đặt và để thay đổi đường dẫn cài đặt. Nó hiển thị các thành phần bao gồm Document, pip, tcl / tk và IDLE, Python test suite, Python launcher, for all users như trong Hình 4.
p85
Click vào Next Button và chọn Advanced Options có thể nhìn thấy trong Hình 5.
p86
Tôi đã chọn tùy chọn để cài đặt nó cho tất cả người dùng và cũng cung cấp vị trí cài đặt tùy chỉnh như trong Hình 5. Bây giờ hãy nhấp vào nút Installation để bắt đầu cài đặt. Nó cũng sẽ yêu cầu sự cho phép của hệ thống để tiếp tục cài đặt. Cho phép trình cài đặt hoàn tất cài đặt. Nó sẽ hiển thị tiến trình cài đặt như trong Hình 6.
py87
Nó sẽ hiển thị màn hình thành công sau khi hoàn tất cài đặt như trong Hình 7.
p88
Bây giờ bấm vào nút Close để đóng trình cài đặt. Điều này hoàn thành bước cài đặt để cài đặt Python.
Bước 3 - Kiểm tra cài đặt
Trong bước này, chúng tôi sẽ xác minh việc cài đặt Python. Tìm kiếm Python trên khay hệ thống như trong Hình 8. Nó sẽ hiển thị tất cả các tùy chọn có sẵn.
p89
Bây giờ thực hiện tùy chọn Python command-line như được tô sáng trong Hình 8. Nó sẽ khởi động cửa sổ Python command-line như trong Hình 9.
py810
Nó cho thấy Python 3.8.1 được cài đặt như một phần của hướng dẫn này. Chúng tôi cũng có thể xác minh phiên bản trên Windows Command Prompt như trong Hình 10.
p11
Đây là cách chúng tôi có thể xác minh cài đặt Python 3 trên Windows 10.
Hello World
Trong bước này, chúng tôi sẽ viết chương trình đầu tiên của chúng tôi bằng Python để in Hello Python trên bàn điều khiển.

Mở bất kỳ trình soạn thảo nào bạn chọn và viết chương trình cơ bản như hình dưới đây.

> print("Hello Python")
Bây giờ lưu tập tin. Tôi đã lưu nó dưới dạng hello.py. Chúng ta có thể thực hiện nó một cách đơn giản bằng lệnh python như trong Hình 11.
p12
Và bây giờ chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo là cài đặt IDE mà mình thích ví dụ như VSCode.

Em chạy trên sublime text nhưng nó cứ hiện cái này lên là sao ạ?image

Lỗi này thường là bạn set biết môi trường python trong windows chưa đúng.

image Em set biến rồi nhưng vẫn không được anh ạ

Lệnh bạn chạy file trên là gì.