Cần tài liệu bài học Django từ vở lòng

Xin chào mọi người ! Anh chị em nào có hướng dẫn sử dụng Django cho người mới không ah cho em xin với ? Xin cảm ơn!

1 Likes

Chào bạn,
Chúng tôi đã có những bài Django cơ bản trên diễn đàn. Bạn cần tự thực hành và gặp lỗi có thể post lên phần hỏi đáp.