Download youtube comment

em mới vừa học python, thầy có giao cho em một project download youtube comment nhưng theo em tìm hiểu thì muốn download phải dùng API nhưng em không hiểu lắm về API vậy có cách nào khác nhưng không cần sử dụng đến API không. Em cảm ơn