[E-BOOK] Kết quả tìm kiếm Kết quả tìm kiếm trên web Ultimate Guide To Scrapy by MichaelYin

1 Ebook giới thiệu về Scrapy trong Python.
Link:

Ngoài ra, ai cần ebook nào trên leanpub.com thì có thể liên hệ qua fb:
https://www.facebook.com/profile.php.zorobeanstt