[EBOOK] Grokking Algorithms_ An illustrated guide for programmers and other curious people-Manning Publications

Chào các bạn,
Do thấy nhu cầu các bạn học thuật toán trong python khá nhiều. Mình xin phép admin share các bạn quyển sách giải thích khá dễ hiểu về các thuật toán cơ bản.
Các bạn có thể tải tại đây.

1 Likes