[EBOOK] - Python Cơ Bản Nhất

Đây là quyển sách mình sưu tầm được trên Topdev Blog. Mình đã đọc cuốn sách này và đã thực hành theo chúng.

Rất có ích đối với những bạn đã hoặc đang bắt đầu với PYTHON nhé. (Link mình để bên dưới nhé)

Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình tu luyện của mình.

Have a nice day~!

======================
Link: Python Cơ Bản Nhất

2 Likes