Em là người mới học Python mà e gặp lỗi ở pycharm ạ

image
em nhập hàm print vào pycharm nhưng nó báo lỗi vào khi chạy nó bảo đỏ như hình thì làm sao để sửa ạ

Bạn cấu hình môi trường sai rồi. Bạn xem kĩ lại hướng dẫn cài đặt Pycharm. Nếu bạn đang sử dụng hai version Python thì bạn nên lưu ý chọn version đúng.