Giới thiệu chuyên mục Yêu cầu hướng dẫn

Gửi đề xuất và ý tưởng của bạn cho các hướng dẫn và video trong thời gian tới. Kiểm tra trước nếu ai đó đã đăng một yêu cầu tương tự. Hãy LIKE để thể hiện sự ủng hộ của bạn.

2 Likes