Hiển thị tiếng Việt trong Django

Xin chào a/c Python VN,

Hiện tại mình đang tập làm web Django. Mình đang làm đến phần hiển thị Categories của Shop. Có cách nào để chuyển chữ Categories thành chữ ‘Danh mục’ không ạ. Mình newbie nên a/e thông cảm!
hoi1|245x137