Hỏi đáp về mảng

Em chào các anh em đang có 1 mảng như sau list = [5,8,11,9,11,8,8]
bây giờ em muốn in ra list = [5,9] thì xóa các phần từ trùng nhau kiểu gì ạ

1 Likes

Phần này bạn xử lý hai vấn đề. Một là tìm phần tử lặp trong dãy và hai là xóa phần tử lặp.
Tìm phần tử lặp trong dãy bạn có thể sử dụng combinator. Xóa phần tử lặp bạn có thể sử dụng từ khóa key=function_xoa_phantu_lap.