Lấy kết quả từ 1 trang web

Chào các bác,
Mình mới bắt đầu tìm hiểu về Python. Có 1 số câu hỏi mong các bác giải đáp giúp.
Mình muốn lấy kết quả của game này https://tron.wink.org/games/dice/ring
Chỉ cần lấy đoạn kết quả màu xanh, đỏ ,vàng, xám theo thời gian thực.
Code mình viết thử bên dưới. Tới đoạn parser ra thì không biết tiếp theo phải làm gì để lấy được kết quả . Mong các bác chỉ giáo thêm.

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
response = requests.get(“https://tron.wink.org/games/dice/ring”)

print(response)
soup = BeautifulSoup(response.content,“html.parser”)
print(soup)

1 Likes

Mình thấy bạn chưa làm gì cả.
Cái đoạn bạn muốn lấy nằm trong file html nào. Nó bao gồm những tag nào và bạn định đọc tag ấy như thế nào?