Lỗi BadZipFile: File is not a zip file

image

rõ ràng file ý là file zip sao lại có lỗi này xảy ra vậy

Bạn thay file zip url bằng file zip ở local xem có lỗi không?

Bạn tải file đó về máy trước đã nhé. Sau đó thử giải nén lại xem được k.