Phần mềm code nên dùng

Em mới tiếp xúc với python, không biết nên dùng phần mềm code nào ạ?
Cảm ơn m.n đã tư vấn trước ạ

Chúng tôi đã có bài hướng dẫn tại đường link Cài đặt Visual Studio Code trong Windows 10 cho Python và Django - #5 bởi hungdh