Tìm object trên đường thẳng python

chào các bạn, mình đang định viết 1 code python như thế này, vẽ 1 đường nhỏ bằng cv.line trên webcam, khi mà object blob nằm trên đường thẳng thì điếm lên 1, ai giúp mình với?thanks