Trang tensorboard không có gì cả

Mình có đang code con AI học phân biệt hình con mèo và con chó, lúc mình mở tensor board lên đẻ xem thì trang ko có gì cả như trong hình:image
mình đã thử mở trình duyệt khác