Tư vấn học lập trình

Hi mọi người,
Mình newbie ha, nên cầm mọi người có thể tư vấn giùm.
Mình đang muốn viết 1 apps ( trên Windown hoặc mobie) bằng python nhưng muốn cho cái app đó hoàn thiện cả FE và BE.
Vậy mình cần học thêm những ngôn ngữ nào để tạm đủ dùng, biết là Cái ngành lập trình rất rộng nên khá mông lung với Newbie nên nhờ AE tư vấn.
Thank AE