Win32crypt và Crypto.Cipher trên python 3.8

chào các anh!

em đang dùng python 3.8 tuy nhiên em có search và cài đặt 2 thư viện trên bằng câu lệnh

pip install pywin32
pip install pycrypto

tuy nhiên có vẻ như nó không hổ trợ trên python 3.8, có anh nào sử dụng được hổ trợ em với, em cảm ơn!

1 Likes

Bạn đang dùng IDE nào. Trên máy bạn cài một version của Python hay nhiều version.

mình dùng python 3.8.3 , mình dùng vscode. máy mình mới cài đặt lại chỉ cài đặt 1 version 3.8.3 của python thôi.

1 Likes

Tại sao bạn biết nó không hỗ trợ. Bạn thử import thư viện vào một chương trình ví dụ xem sao. Rồi chụp ảnh lỗi của bạn.

unresolved import ‘win32crypt’

1 Likes

Bạn đang sử dụng python 3.8.3 32bit, nếu bạn sử dụng python 32 bit bạn thử gỡ ra và cái python 64 bit.

1 Likes

ah bạn ơi mình đang dùng 64 bit nhé
Capture

Câu lệnh lỗi của bạn sẽ phải có báo thiếu lỗi file DLL nào đấy chứ?

1 Likes

hundh bạn thử import vào project xem, mình cài đặt thư viện này cho python báo lỗi từ pip ah.