Xin tài liệu học python django

Có bác nào có tài liệu nâng cao về Python Django cho em xin với ạ. Nhất là custom admin các bác à. Thank!

Custom admin bạn đọc sách này nhé. Rất hay

https://books.agiliq.com/projects/django-admin-cookbook/en/latest/

Cảm ơn bạn. Mình sẽ tham khảo có gì bạn trỉ giáo thêm nhé