Xin trợ giúp về lỗi không tìm thấy file

E đang bị báo lỗi nhưng đang chưa biết phải sửa sao. File e đính kèm. Các bác có bác nào rảnh giúp e và note lại chỉ e với ạ.
image|690x366
E cảm ơn!

image

Bạn có thể copy code và thông báo lỗi đúng định dạng được không?

Chúng tôi sẽ dễ nhìn và dễ giúp bạn hơn. Cám ơn bạn.

thực sự em ko biết là đang bị sai ở vị trí nào nữa. E xin phép upmedia gửi bác cả forder của em. Mong bác giúp đỡ được ko a

Thông báo lỗi là dòng 910 trong file MAIN.py “option” không được định nghĩa. Bạn xem lại khoảng phần đấy rồi định nghĩa option.

dạ ko ạ. nó báo lỗi này cơ ạ. “Pas de fichier surface trouvé !” Không tìm thấy tập tin. Mà em làm cũng code này trên con khác thì ko bị sao. Nên em ko biết phải sửa như thế nào.

“STA39.dacDace error format file !” (Tôi copytext tên file từ ảnh có thể bị sai.)Tức là dòng đầu tiên file của bạn không đúng định dạng nên một hàm nào đấy tạo fichier không tạo ra được một file nào đấy. Nên nó không có cái biến option.

“Mà em làm cũng code này trên con khác thì ko bị sao. Nên em ko biết phải sửa như thế nào.” Bạn phải nói chi tiết chứ nói thế thì chúng tôi chịu.

Vâng. Để e kiểm tra lại. E cảm ơn!